Mường Nhé nhiều sản phẩm du lịch có tiềm năng phát triển (21/03/2023)

Mường Nhé có nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc lại mang trong mình những nét văn hóa đặc trưng; đây cũng là mảnh đất có rất nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Trên cơ sở những tiềm năng sẵn có, nhất là với những lợi thế về các điểm du lịch, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, thời gian...

http://diemcuctay.dienbien.gov.vn/portal/Pages/Khach-san-Nha-nghi-Ban-Van-hoa.aspx
http://diemcuctay.dienbien.gov.vn/portal/Pages/Nha-Hang-Quan-An-Ngon.aspx
http://diemcuctay.dienbien.gov.vn/portal/Pages/Van-hoa-Am-thuc.aspx
http://diemcuctay.dienbien.gov.vn/portal/Pages/Trang-phuc-truyen-thong.aspx